Váš vnitřní kompas

Náš život a jeho směřování utváříme na základě našich každodenních rozhodnutí, těch méně zásadních až po důležitá životní rozhodnutí.

Ať už je důvodem našeho rozhodování cokoli, vždy stojí proti sobě dva mechanismy. Jedním je naše racionální mysl se svými důvody, agendami a cíli. A vedle ní stojí náš vnitřní kompas, který nám ukazuje směr na základě podnětů a signálů, které vysílá naše tělo.

Každý člověk je vybaven vnitřním navigačním systémem, který mu pomáhá rozpoznat, kdy a jak má jednat, je to naše vnitřní autorita. Znáte ji, občas jí říkáme intuice, instinkt, emoce nebo pocit vycházející z břicha jako reakce na vnější podněty.

Human design mapa přesně ukazuje, kde se nachází náš vnitřní kompas a jak ho používat při našem každodenním rozhodování. Osobní výklad vaší mapy vám pomůže rozpoznat vaše vrozené charakteristiky a dá vám praktický návod pro každodenní rozhodování podle vaší vnitřní autority.

Vaši mapu a základní informace o vašem designu včetně popisu vašeho typu a způsobu rozhodování můžete získat zdarma, když vyplníte následující údaje: (Mapy s popisem obdržíte během 24h).

  Základní osobní výklad

  Prvním krokem k porozumění sebe sama je základní osobní výklad vaší Human design mapy. Na jejím základě si do hloubky vysvětlíme mechaniku vašeho designu, tedy jak fungujete ve vztahu k sobě a vašemu okolí, a jak s těmito informacemi co nejlépe pracovat v každodenním životě.

  Budete mít možnost se znovu spojit s vašimi vrozenými charakteristikami tj. životní silou, se kterou jste se narodili, byli v kontaktu jako děti a kterou jste museli v důsledku výchovy pravděpodobně potlačit. Jedná se právě o ty charakteristiky, které vás odlišují od ostatních, o které se můžete v životě opřít a znovu jim začít důvěřovat. Dozvíte se, jak je můžete postupně integrovat ve vašem životě a žít v souladu s nimi, abyste naráželi na co nejméně odporu. Zvědomíte si také nefunkční vzorce vašeho "nepravého já", které si vaše mysl vytvořila, aby vykompenzovala ty lidské atributy, které se ve vašem životě projevují nekonzistentně, a proto se na ně nemůžete spoléhat. Pochopením toho, jak funguje podmínění vaší mysli ve spojení s vašimi fixními charakteristikami lze dospět ke zcela zásadní změně v pohledu na sebe sama, což postupně vede k hlubšímu sebepřijetí a sebelásce. Opravdová transformace se však dostaví až po nějakém čase, když budete dlouhodobě žít v souladu s vaším vnitřním nastavením a rozhodovat se podle strategie vašeho typu a vaší vnitřní autority.

  Výklad probíhá buď osobně nebo on-line a trvá 90 až 120 minut. Abyste si nemuseli dělat poznámky nebo si vše pamatovat, na konci dostanete také video a audio nahrávku včetně prezentace.

  Cena

  3 300 Kč

  Navazující výklad

  Nějaký čas po absolvování základního výkladu je možné podívat se na váš design ještě více do hloubky. Můžeme se blíže zaměřit na témata vašeho životního poslání (Inkarnačního kříže) nebo životního cyklu, ve kterém se právě nacházíte. To vám např. pomůže lépe pochopit a integrovat určitá dilemata, která momentálně prožíváte. Jsem vám také k dispozici, pokud si přejete podpořit ve vašem osobním experimentu, máte doplňující otázky nebo chcete nahlédnout na nějakou aktuální situaci z perspektivy vaší mapy a zorientovat se v ní v souladu s vaší strategií a autoritou.

  Vy se budete ptát a sami si určíte na jaká témata se chcete hlouběji zaměřit a v čem potřebujete podpořit. Navazující výklad je možné provést on-line nebo osobně a trvá dle potřeby, většinou cca 90 minut. Poté dostanete nahrávku a prezentaci.

  Cena

  1 500 - 2 900 Kč

  Partnerský výklad

  Prvním partnerem, s kterým se skutečně setkáte, jste vy sami. Proto je základním předpokladem pro budování zdravých vztahů mít zdravý vztah sám k sobě.

  Pro pochopení vašeho partnera a vašich vzájemných vztahů je nezbytný osobní výklad jak vás, tak vašeho partnera. Vztahy nevytváříme pouze s našimi partnery, ale i s lidmi v našem bezprostředním okolí, ať už jsou to rodiče, děti, nadřízení nebo zaměstnanci.

  Díky partnerskému výkladu pochopíte, kde vznikají a jaké jsou třecí plochy ve vašich vztazích. I v tomto ohledu vám Human design dokáže ukázat možnosti řešení, a předcházet tak případným nedorozuměním.

  Partnerský výklad podložený znalostí Human designu vašeho partnera vám může přinést úlevu, protože lépe pochopíte jeho individualitu. A takové pochopení přináší v mezilidských vztazích vzájemný respekt. Výklad trvá 90-120 minut a na konci dostanete mp3 nahrávku.

  Cena

  3 500 Kč

  Výklad pro děti

  Často se říká, že nikdo nezná lépe vlastní děti než jejich rodiče, ale přesto se stává, že si s nimi občas vůbec neví rady. Každé dítě je jedinečné a potřebuje tomu odpovídající přístup. Výchova dětí je velká zodpovědnost a Human design vám pomůže dětem porozumět a minimalizovat chyby ve výchově.

  Chybám lze předejít tehdy, pokud rodiče vědí, jak jejich děti fungují a jak k nim přistupovat s respektem k jejich individualitě. A takové porozumění přináší úlevu a radost.

  Čím dříve dítě povedete k jeho přirozenosti a správným způsobem jej podpoříte v jeho jedinečnosti, tím lépe bude připraveno čelit životu se všemi jeho výzvami. Pro tento výklad je nezbytné absolvovat nejdříve osobní výklad nejméně pro jednoho z rodičů, nejlépe matky.

  Doporučuje se také absolvovat předem partnerský výklad rodičů. Protože abyste lépe pochopili, jak funguje vaše dítě, je nutné, abyste věděli a rozuměli tomu, jak fungujete vy sami a jak se navzájem podmiňujete. K dítěti je možné se dostat a vychovávat ho v souladu s jeho individualitou pouze prostřednictvím uvědomění jeho rodičů. Výklad trvá 90-120 minut a na konci dostanete mp3 nahrávku.

  Cena

  2 900 Kč